fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Подкрепа с кредити за малките и средни предприятия - IY Lawfirm
1144
post-template-default,single,single-post,postid-1144,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Подкрепа с кредити за малките и средни предприятия

25.06.2021 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

Пандемията, свързана с Ковид – 19 нанесе тежки щети върху малките и средни предприятия – гръбнакът на пазарните икономики.

В условията на постепенно нормализиране на бизнес климата все още много бизнеси продължават да имат нужда от подкрепа.

На 22.06.2021 г. Фонд мениджър на финансови инструменти в България, т. нар. Фонд на фондовете анонсира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на Фонда на фондовете.

Какви са основните параметри?

Програмата предоставя възможности на микро, малки и средни предприятия за достъп до кредити от търговските банки. Към момента банките, които са подписали договори за сътрудничество с Фонда на фондовете са:

ПИБ, ДСК, Токуда, ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска банка

Основният смисъл на програмата е предоставяне на кредити без да се изискват обезпечения от страна на кредитополучателите. Обезпеченията се предоставят от Фонда на фондовете – 80 %, а останалите 20 % се покриват от самата търговска банка, която следва да оцени риска и на базата на това да вземе решение дали да предостави кредита.

Ето и другите по-важни условия на програмата:

  • Финансирането е в размер до 3 млн. лв. и до 70% от оборота за 2019 или 2020 г, според това за коя от годините е оборотът е бил по-голям;

  • Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;

  • Разсрочване на изплащането до 84 месеца (7 години);

  • Не се изисква обезпечение, но банките ще преценяват кандидатите и могат да откажат да предоставят кредит по собствено усмотрение;

  • Ще се изисква управителите и изпълнителните директори да стават съдлъжници, т. е. да са лично и неограничено задължени наред с фирмата си;

  • Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които имат поне 3 приключени години, една от които е на печалба;

  • Предназначение на кредита – за инвестиции или за оборотни средства;

  • Лихвите ще са на пазарните нива.

В резюме, може да се посочи, че програмата не предоставя безвъзмездни средства, а кредити.

Условно е и това, че не се изискват обезпечения, тъй като управителите и изпълнителните директори на кредитополучателите ще бъдат солидарно задължени наред с дружеството, от чието име се кандидатства.

При все това, едва ли някой би следвало да пристъпва към кредит с намерението да не върне предоставената му сума.

Основните предимства са възможността за получаване на средства до 70 % от оборота за 2019 г. или 2020 г. на съответното предприятие и гратисният период от 1 година.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“