fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Подкрепа на микро- и малки предприятия от 3,000 лева – 10,000 лева | IY Law Firm
1093
post-template-default,single,single-post,postid-1093,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Подкрепа на микро- и малки предприятия от 3,000 лева – 10,000 лева

12.05.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

В продължение на серия анонси и обществени обсъждания процедурата по стартиране на програмата за подкрепа на микро- и малки предприятия с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от 3,000 лева – 10,000 лева по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да бъде открита съвсем скоро.

Първоначалните предварителни условия бяха обявени за обществено обсъждане на 15.04.2020 г. На 29.04.2020 г. беше съобщено, че предстои актуализиране на условията и евентуално откриване на програмата за кандидатстване на 11.05.2020 г.

На 11.05.2020 г. вместо откриване на програмата за кандидатстване бяха публикувани отново обяснителни документи и образци на документи за попълване от кандидатите. Отлагането на официалния старт на програмата беше обяснен с изчакване на окончателното одобрение на програмата от Европейската комисия.

Все пак очакванията са за отваряне на програмата за кандидатстване по програмата съвсем скоро.

Ако имате нужда от компетентно съдействие във връзка с процеса по кандидатстване по програмата не се колебайте да се свържете с нас на телефоните в полетата за контакт в сайта ни.

Актуалните условия и пакет от документи за кандидатстване може да бъдат открити тук.

Някои по-важни разяснения представляват следните:

  • Основните допустими разходи са в три направления:

1. разходи за външни услуги

2. разходи за материални активи и консумативи

3. разходи за заплати и осигуровки

  • Началният момент на извършване на разходите се измества по-рано от първоначално обявеното на 01.02.2020 г.
  • Няма да се признават разходи за стоки, които впоследствие предстои да бъдат препродадени
  • Няма да се признават разходи за лихви, данъци, лизингови вноски и пр.
  • Няма да се признават изобщо разходи за персонал, ако съответният кандидат е получил подпомагане по програмата 60/40
  • Ако кандидат е получил финансиране по програмата 60/40, същият може да кандидатства за подпомагане за други видове разходи с изключение на разходи за заплати и осигуровки
  • Допустими разходи ще са такива за реклама, изработване на сайтове и други услуги, свързани с дейността на кандидата

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“